TAM-NHIN-SU-MANG-TRUONG-CTUT-KCNTT

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 2030 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

TẦM NHÌN         Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật công nghệ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0. SỨ MẠNG […]

Đọc tiếp
hợp-tác-bản-ghi-nhớ-thỏa-thuận-giữa-CTUT-va-international-university

Tổng hợp các bản ghi nhớ, thỏa ước khung của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với đối tác nước ngoài (giai đoạn 2015 – 2019)

Xem bảng bên dưới: Số TT Thỏa thuận quốc tếnhân danh cơ quản chủ quản phía Việt Nam với Cơ quan chủ quản của đối tác nước ngoài Đối tác nước ngoài(tên cơ quan, Tổ chức nước ngoài) Ngày ký Ngàyhiệu lực Tình trạng hiệu lực(Hết hiệu lực/đang hiệu lực) Thời hạn hiệu lực(Vô thời hạn/ […]

Đọc tiếp
Hợp tác quốc tế giữa CTUT và các trường đại học

Tổng hợp các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với đối tác trong nước (giai đoạn 2015 – 2019)

Số TT Tên thỏa thuận Đối tác Ngày ký Ngàyhiệu lực Tình trạng hiệu lực(Hết hiệu lực/đang hiệu lực) Thời hạn hiệu lực(Vô thời hạn/ Thời hạn năm) 1 Bản thỏa ước hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu giai đoạn 2015 – […]

Đọc tiếp
trường đại học khoa học ứng dụng quốc gia cao hùng

Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Những hợp tác và trao đổi học thuật bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản sau: Trao đổi các học giả và nhà nghiên cứu. Phối […]

Đọc tiếp
SV thực tập ngành HTTT

Đối tác thực tập thực tế và việc làm sau tốt nghiệp cho SV BM.HTTT

Đối tác việc làm thực tập sinh viên bộ môn Hệ thống thông tin, gồm ngành Hệ thống thông tin. Các em sinh viên tham khảo danh sách bên dưới: DANH SÁCH CÔNG TY NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP Danh sách Cty mà sinh viên Khóa năm 2013, 2014 của BM. KHMT đã thực tập: […]

Đọc tiếp
Công ty phần mềm thực tập

Đối tác thực tập thực tế và việc làm sau tốt nghiệp cho SV BM.KHMT

Đối tác việc làm thực tập sinh viên bộ môn Khoa học máy tính, gồm các ngành: Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Công nghệ thông tin. Các em sinh viên tham khảo danh sách bên dưới: DANH SÁCH CÔNG TY NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP Danh sách Cty mà sinh viên Khóa […]

Đọc tiếp
Tiểu luận tốt nghiệp, Luận văn tốt nghiệp

Kế hoạch – Điều chỉnh thời gian thực hiện Luận văn, Tiểu luận tốt nghiệp

Áp dụng cho sinh viên chính quy ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính 2016. Sinh viên xem online bằng cách nhấn vào tên file bên dưới hoặc nhấn vào Download để tải về file PDF.

Đọc tiếp