Kế hoạch học tập 2020-2021

Kế hoạch học tập – Học kỳ I, II, III năm học 2020 – 2021

Đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thông báo sinh viên các khóa chính quy kế hoạch học kỳ năm học 2020-2021.

Chi tiết xem trong file đính kèm bên dưới:

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *