trường đại học khoa học ứng dụng quốc gia cao hùng

Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Đào tạo

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Những hợp tác và trao đổi học thuật bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản sau:

  1. Trao đổi các học giả và nhà nghiên cứu.
  2. Phối hợp thực hiện các hoạt động về nghiên cứu, bài giảng và hội nghị chuyên đề.
  3. Trao đổi thông tin, dữ liệu và các tài liệu nghiên cứu trong các lĩnh vực cùng quan tâm.
  4. Trao đổi sinh viên.
  5. Hợp tác liên kết đào tạo.

Chi tiết xem thêm trong file đính kèm:

Trân trọng!

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *