TAM-NHIN-SU-MANG-TRUONG-CTUT-KCNTT

Tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục đến năm 2030 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Thông tin

TẦM NHÌN

        Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học đào tạo chuyên ngành kỹ thuật công nghệ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0.

SỨ MẠNG

        Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có đạo đức tốt và trình độ chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tốt trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố Cần Thơ và cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

        Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

        Đức trí – Kỹ năng – Sáng tạo – Hội nhập

(Theo Quyết định số: 18/QĐ-ĐHKTCN ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.)

Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *