BM Hệ thống thông tin

Là Bộ môn đầu tiên của Khoa Công nghệ thông tin đào tạo theo hướng ứng dụng thực tiễn với các lĩnh vực thực tế như Phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm; Phân tích dữ liệu; Phát triển giải pháp nghiệp vụ ứng dụng CNTT; Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin,…

Trải qua nhiều năm và là kỳ cựu của Khoa, chương trình đào tạo và chất lượng giảng dạy của Bộ môn ngày càng hoàn thiện hơn theo hướng ứng dụng và cập nhật xu hướng mới. Từ đó cung cấp nguồn lực vững mạnh đáp ứng thực tế các công việc chuyên môn, góp phần phát triển Khu vực, phát triển đất nước.

Bộ môn gồm có:

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Trưởng Bộ môn

NCS. Nguyễn Trung Việt – Phó Trưởng Bộ Môn

ThS. Nguyễn Văn Cường – Giảng viên

ThS. Phạm Yến Nhi – Giảng viên

ThS. Trần Thị Kim Khánh – Giảng viên 

Ths. Trần Thị Thùy Dương – Giảng viên

Ths. Nguyễn Tấn Phú – Giảng viên