KHOA HỌC MÁY TÍNH

Khoa học máy tính

Ngành Đào tạo

           Ngành Khoa học máy tính trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Tổng số tin chỉ được học là 142 tín chỉ, trong đó lý thuyết chiếm 93 tín chỉ và thực hành, thực tế chiếm 49 tín chỉ.

            Ngành Khoa học máy tính nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư ngành Khoa học máy tính có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu ngành Khoa học máy tính, khả năng xây dựng mô hình và áp dụng vào thực tiễn xã hội.

            Sinh viên Khoa học máy tính sẽ có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ. Được trang bị kiến thức cơ sở ngành về Công nghệ thông tin tạo tiền đề nghiên cứu về các lĩnh vực theo một trong các hướng chuyên sâu về kỹ thuật máy tính, an toàn bảo mật hệ thống, xử lý ảnh và đồ họa máy tính. Có khả năng tổng hợp, đánh giá, phân tích vấn đề thuộc kiến thức ngành nghề. Có khả năng trình bày và viết các báo cáo rõ ràng, chính xác. Có khả năng đọc hiểu và viết được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ và các công nghệ tiên tiến. Có khả năng thiết lập các mục tiêu khả thi, lập kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Khoa học máy tính. Có khả năng làm việc chuyên môn độc lập, vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng và thái độ xử lý các tình huống nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp xã hội, làm việc hiệu quả trong nhóm. Có khả năng sử dụng các phương tiện trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông để trao đổi, quản lý, điều hành. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tự nâng cao trình độ và thích nghi với sự phát triển của xã hội.

            Sinh viên Khoa học máy tính sẽ nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận chính trị, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn. Sinh viên được trang bị kiến thức nền trong ngành Khoa học máy tính, như: kiến trúc máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình, cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Sinh viên được nghiên cứu và thực hành các hướng chuyên sâu trong chuyên ngành Khoa học máy tính thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính, an toàn bảo mật hệ thống, xử lý ảnh và đồ họa máy tính. Có khả năng áp dụng các kiến thức Công nghệ thông tin phù hợp với ngành. Khả năng phân tích vấn đề, xác định yêu cầu, tính toán giải pháp. Khả năng thiết kế, hiện thực hóa và đánh giá một hệ thống dựa trên máy tính để đáp ứng các nhu cầu mong muốn. Khả năng hoạt động hiệu quả khi làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Khả năng trình bày, kỹ năng chuẩn bị thuyết trình và thuyết trình trước đám đông. Khả năng giao tiếp hiệu quả, trình độ tiếng Anh tối thiểu TOEIC 350. Được đào tạo những kỹ sư có phẩm chất đạo đức, sức khoẻ tốt, ứng dụng tốt kiến thức chuyên ngành. Có động cơ thái độ làm việc, tác phong công nghiệp trong công tác. Có nhận thức tích cực về xã hội, có đạo đức nghề nghiệp tốt, tinh thần cầu tiến, phấn đấu vươn lên trong công tác.            

           Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Khoa học máy tính sẽ có cơ hội được làm việc ở bộ phận Công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng Công nghệ thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…). Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Công nghệ thông tin ở các viện nghiên cứu, trường Đại học và Cao đẳng, tổ chức và cơ quan của các Bộ, Ngành. Giảng dạy các môn liên quan đến Công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt, quản trị, bảo trì phần mềm, đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, công ty, trường học. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước và nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin

Hãy trở thành sinh viên ngành Khoa học máy tính ngay hôm nay.