Giới thiệu Khoa

Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Phó Hiệu Trưởng – Trưởng Khoa kiêm nhiệm : TS. Trương Minh Nhật Quang

Email: tmnquang@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Khoa : ThS. Hà Lê Ngọc Dung

Email: hlndung@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Khoa học máy tính: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Email: ntkien@ctuet.edu.vn


Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin: TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Email: nthhanh@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Hệ thống thông tin: NCS. Nguyễn Trung Việt

Email: ntviet@ctuet.edu.vn


Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: TS. Trần Văn Út

Email: tvut@ctuet.edu.vn


Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật phần mềm: ThS. Đinh Thành Nhân

Email: dtnhan@ctuet.edu.vn


Trưởng Bộ môn Toán Ứng Dụng: TS. Lê Anh Xuân

Email: laxuan@ctuet.edu.vn


Chức năng của Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) là đơn vị quản lý đào tạo cơ sở của Trường giúp Hiệu trưởng trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực nghiệm, chuyển giao công nghệ. Trực tiếp quản lý các hoạt động chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng toàn diện của học sinh sinh viên trong Khoa theo quy định.

Chất lượng đào tạo của Khoa theo tôn chỉ của bộ giáo dục và đào tạo

“Chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu”

“Chất lượng là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng (người học và người sử dụng lao động được đào tạo)”

Tầm nhìn sứ mạng của Khoa Công nghệ công tin: Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao có khả năng tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có năng lực tự chủ và trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tính đến thới điểm tháng 04/2023, Khoa có:

Khoa CNTT hiện tại có 5 ngành đào tạo. Trong đó, gồm các ngành sau:

  • Hệ thống thông tin
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học dữ liệu
  • Công nghệ thông tin

Hiện tại, Khoa CNTT đang có quy mô đào tạo 1403 sinh viên, đã tốt nghiệp chính quy là 599, văn bằng hai là 25.

Khoa CNTT hiện tại có 4 bộ môn:

  • Hệ thống thông tin
  • Kỹ thuật phần mềm
  • Khoa học máy tính
  • Toán – Tin học ứng dụng

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Email: khoacntt@ctuet.edu.vn

FanPage: fb.com/cnttdhktcnct/