Đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở – Xây dựng website khoa Điện – Điện tử – Viễn thông hỗ trợ hoạt động tuyển sinh và quảng bá thông tin

Tác giả: Đinh Thành Nhân, Dương Ngọc Đoàn, Huỳnh Nguyễn Xuân Cần            

Đọc tiếp

CHATBOT DÀNH CHO DỊCH VỤ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI DỰA TRÊN MẠNG LONG-SHORT-TERM MEMORY

Tóm tắt Với tốc độ phát triển nhanh chóng của các dịch vụ trực tuyến trong thập kỷ qua, chatbot hoặc tác nhân trò chuyện đang trở nên phổ biến và được điều chỉnh cao để tạo ra một trợ lý ảo thực tế có thể trả lời các câu hỏi và cung cấp thông […]

Đọc tiếp