Hội thảo Khoa học

I. MỤC ĐÍCH

Tạo cơ hội để các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực cùng tìm hiểu về năm 2020, năm chuyển đổi số quốc gia, khởi động mạnh mẽ để tiến tới một Việt Nam số. Thông qua Hội thảo, các chuyên gia tìm hiểu, trao đổi giải pháp, công bố kết quả nghiên cứu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, sản xuất, doanh nghiệp và kinh tế số, chuyển đổi số các hoạt động nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác.
Tạo điều kiện để giảng viên của khoa Công nghệ thông tin và các đơn vị khác trong Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ cũng như các giảng viên, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng khác có môi trường giao lưu, trao đổi về kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số qua các bài báo cáo, từ đó có những ý tưởng mới cho các nghiên cứu khoa học.
Khơi gợi niềm đam mê và khả năng nghiên cứu khoa học của sinh viên.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung hội thảo

Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
– Trao đổi, tập trung phân tích, tìm giải pháp cho 5 cột trụ cấu thành nên quá trình chuyển đổi số thành công: văn hóa và chiến lược số, gắn kết người thụ hưởng, quy trình và cải tiến, nền tảng công nghệ, phân tích và quản lý dữ liệu.
– Trao đổi, các công trình nghiên cứu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, lĩnh vực y tế, sản xuất, doanh nghiệp và kinh tế số, chuyển đổi số các hoạt động nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác.

2. Thời gian và địa điểm dự kiến

– Thời gian dự kiến: 01 buổi sáng, thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020.
– Địa điểm tổ chức: Phòng hội thảo – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
(Số 256 đường Nguyễn Văn Cừ, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ)

3. Thành phần tham dự

– Đơn vị tổ chức:
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.
– Đơn vị tham gia:
+ Trường Cao đẳng Cần Thơ
+ Trường Đại học Nam Cần Thơ
+ Trường Đại học Tây Đô
+ Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ
+ Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ
+ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
+ Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Cần Thơ
– Sở ngành, doanh nghiệp tham gia:
+ Sở Thông tin truyền thông TP. Cần Thơ
+ VNPT Cần Thơ
+ Đài truyền hình TP. Cần Thơ
(tiếp tục cập nhật…)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban
Ban Chỉ đạo:
– PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã Hiệu trưởng
– TS. Trương Minh Nhật Quang Phó Hiệu trưởng
– TS. Đỗ Thị Tuyết Nhung Chủ tịch Hội đồng trường
Ban Tổ chức:
– TS. Dương Trung Nghĩa Phó Trưởng khoa CNTT Trưởng ban
– TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trưởng Bộ môn HTTT Phó Trưởng ban
– ThS. Trần Thị Kim Khánh Giảng viên khoa CNTT Thư ký
– TS. Nguyễn Đăng Hoa Nghiêm Phụ trách phòng NCKH-HTQT-TTr-PC Ủy viên
– ThS. Nguyễn Thị Yên Chi Trưởng phòng TCHC Ủy viên
– ThS. Trần Long Hải Trưởng phòng TCKT Ủy viên
– ThS. Võ Khắc Tâm Trường phòng QTTB Ủy viên
2. Chương trình hội thảo (dự kiến)
TT Nội dung Dự kiến thời gian
Buổi sáng
1 – Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
– Phát biểu của lãnh đạo trường Đại học Kỹ thuật – Công Nghệ Cần Thơ
7:30 – 7:40
2 Phiên báo cáo toàn thể 07:40 – 08:10
3 Phiên báo cáo chuyên đề 1 08:15 – 09:30
4 Break 09:30 – 09:45
5 Phiên báo cáo chuyên đề 2 09:45 – 11:00
6 Bế mạc 11:00 – 11:10

IV. THỂ LỆ BÀI VIẾT

– Ngôn ngữ: tiếng Anh hoặc tiếng Việt.
– Định dạng file nộp: .pdf hoặc .docx theo mẫu:
* Mẫu tiếng Anh (docx)
* Mẫu tiếng Việt (docx)
– Bài viết được trình bày từ 6 đến 8 trang A4 theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trái 3cm; lề phải 2cm; lề trên, lề dưới 2cm. Bài poster được trình bày từ 2 đến 4 trang A4 theo phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13; lề trái 3cm; lề phải 2cm; lề trên, lề dưới 2cm. Tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3 … được ghi theo trình tự: tên tác giả, tên ấn phẩm, tập, số, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản. Các tên, thuật ngữ tiếng nước ngoài ghi bằng ký tự Latin. Tiêu đề của báo cáo được in chữ đậm, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, email liên hệ. Bài viết có tóm tắt, từ khóa bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
– Bài viết được trình bày tham khảo theo mẫu đính kèm thông báo.
– Thông tin về Hội thảo: https://khoacntt.ctuet.edu.vn/?page_id=350
– Địa chỉ gửi bài: https://easychair.org/conferences?conf=ccsi2020

V. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

– TS. Dương Trung Nghĩa
ĐT: 0939.657.063
Email: dtnghia@ctuet.edu.vn
– ThS. Trần Thị Kim Khánh
ĐT: 0823.516.617
Email: ttkkhanh@ctuet.edu.vn

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo và mong nhận được sự quan tâm tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan, các tổ chức và quí vị đại biểu./.

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS. Huỳnh Thanh Nhã