TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Chưa phân loại

TẦM NHÌN TRƯỜNG

  Đến năm 2030, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng, quản lý liên ngành kỹ thuật công nghệ phù hợp với xu thế phát triển trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

SỨ MẠNG TRƯỜNG

 Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức tốt, có chuyên môn cao, có khả năng tiếp cận nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP Cần Thơ, vùng ĐBSCL và cả nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng – Sáng tạo – Năng động – Phát triển

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Đức trí – Kỹ năng – Sáng tạo – Hội nhập

TẦM NHÌN KHOA

Đến năm 2030, Khoa Công nghệ thông tin trở thành khoa tiên phong của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ Cách mạng công nghệ công nghiệp 4.0.

SỨ MẠNG KHOA

Khoa Công nghệ thông tin là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao có khả năng tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có năng lực tự chủ và trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *