Chương trình đào tạo KTPM các năm

Chương trình đào tạo KTPM khóa 2014, 2015: Xem chi tiết Chương trình đào tạo KTPMkhóa 2016: Xem chi tiết Chương trình đào tạo KTPMkhóa 2017: Xem chi tiết Chương trình đào tạo KTPMkhóa 2018: Xem chi tiết Chương trình đào tạo KTPM khóa 2019: Xem chi tiết Chương trình đào tạo KTPMkhóa 2020: Xem chi tiết Chương trình đào tạo […]

Đọc tiếp

CÔNG TY TNHH NFQ VIỆT NAM TUYỂN DỤNG FRESHER DEVELOPERS

Back-end (NodeJS; Docker; AWS)/ Front-end (HTML & CSS; Tailwind CSS; JavaScript; ReactJS; AntDesign) – Số lượng: 10 – Đăng ký ứng tuyển tại: ĐÂY – Thông tin tham khảo về công ty: ĐÂY – Yêu cầu:    + Sinh viên ngành CNTT, vừa mới tốt nghiệp trong năm 2022; sinh viên sắp tốt nghiệp từ […]

Đọc tiếp