Đảng ủy

Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin có 6 Đảng viên; Bí thư là đ/c Trương Minh Nhật Quang.

Đại hội Đảng bộ cấp Khoa
Đại hội Đảng bộ cấp Khoa