CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

Ngành Đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm.

Chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư có kỹ năng và kiến thức để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, thăng tiến đến vị trí lãnh đạo, khả hành nghiên cứu hoặc tiếp tục học cao hơn trong lĩnh vực này.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về cơ sở lý thuyết, toán và khoa học được sử dụng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, kiến thức chuyên sâu và các giải pháp về sản phẩm Công nghệ thông tin đương đại. Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng giải thích và vận dụng kiến thức nền tảng, các giải pháp và sản phẩm Công nghệ thông tin thích hợp đáp ứng nhu cầu của một tổ chức hay cá nhân.

Về cơ bản, các chuyên gia công nghệ thông tin là những người sử dụng công nghệ: các hệ điều hành, phần mềm và ứng dụng để tạo ra một hệ thống lớn để giải quyết một vấn đề cụ thể. Công nghệ thông tin xây dựng một mạng lưới từ các khối đã được thiết lập để thực hiện một nhiệm vụ. Do tính chất của công việc, các chuyên gia công nghệ thông tin có xu hướng tương tác với khách hàng và đồng nghiệp bên ngoài phòng ban của họ. Họ có thể giải thích cho khách hàng cách giải quyết các vấn đề công nghệ hoặc làm việc với chủ doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch công nghệ đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ. Sinh viên công nghệ thông tin sẽ nghiên cứu mạng và thiết kế cơ sở dữ liệu theo chiều sâu.

Về vị trí việc làm, sinh viên Công nghệ thông tin có khả năng trở thành:

– Nhà tư vấn, giám sát, nhà lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

– Lập trình viên, kỹ thuật viên, quản trị viên hệ thống công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân.

– Cán bộ nghiên cứu, phân tích trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại các viện nghiên cứu hay các trường đại học.

– Giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sau khi ra trường sẽ có cơ hội làm việc tại:

– Các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn có sử dụng công nghệ thông tin.

– Các công ty, tập đoàn phát triển công nghệ và sản phẩm công nghệ thông tin. – Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông.

Hãy học ngay ngành Công nghệ thông tin nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *