Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủ > Tuyển sinh

  Ngành Đào tạo

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  Công nghệ thông tin

  Ngành Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, là ngành đào tạo đại học trình độ chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. Chuyên ngành Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư có kỹ năng và kiến thức để đảm nhận vị trí nghề nghiệp trong […]

  KHOA HỌC DỮ LIỆU

  Khoa học dữ liệu

  KHOA HỌC MÁY TÍNH

  Khoa học máy tính

  Kỹ thuật phần mềm

  Hệ thống thông tin