BM Kỹ thuật phần mềm

Là Bộ môn ra đời thứ hai và đóng vai trò quan trọng của Khoa Công nghệ thông tin. Đào tạo các Kỹ sư lập trình chuyên nghiệp, phát triển phần mềm web, app, service, phân tích và quản lý dự án phần mềm, đảm bảo chất lượng và kiểm thử phần mềm. Đây là các lĩnh vực luôn luôn cần nhiều nguồn lực và ở khắp mọi nơi từ các tỉnh thành, đến các trung tâm thành phố.

Giảng viên trực thuộc Bộ môn Kỹ thuật phần mềm luôn tâm huyết với nghề, tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng luôn có một mục tiêu chung là chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng đến với các sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Chúng tôi sẽ dành cả sự tận tụy và tận tâm để truyền đạt đến các bạn sinh viên những nền tảng tri thức vững chắc nhất, để các em có một hành trang vũng vàng bước vào đời.

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật phần mềm gồm có:

TS. Trần Văn Út – Trưởng Bộ môn

ThS. Đinh Thành Nhân – Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang– Giảng viên

ThS. Phạm Thị Thùy Linh – Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Hồng Yến – Giảng viên

ThS. Võ Thanh Vinh – Giảng viên