Ứng dụng hỗ trợ quản lý đăng ký đồ án Hệ thống thông tin

Sinh viên thực hiện: – Sử Thị Như Quỳnh, HTTT0119 – Bùi Thị Kim Thoa, HTTT0119 – Lê Anh Thư, HTTT0119 Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh Mục tiêu đề tài:  Xây dựng ứng dụng web cho phép quản lý đồ án hệ thống thông tin với các chức năng chính: – […]

Đọc tiếp

Nghiên cứu hệ thống Azure Education phục vụ hoạt động dạy và học của Giảng viên và Sinh viên

Sinh viên thực hiện: – Lê Sỹ Kiên, HTTT0119 – Trần Vũ Luân, HTTT0119 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Kiên Mục tiêu đề tài:  Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ của Microsoft Azure Tìm hiểu được cách triển khai và sử dụng hệ thống Azure Education ứng dụng cho công việc nghiên cứu […]

Đọc tiếp

Xây dựng ứng dụng quản lý thư viện khoa công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện: – Nguyễn Văn Hậu, HTTT0115 – Trần Lê Quốc Khánh, HTTT0115 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Cường Mục tiêu đề tài:  Áp dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý thư viện của Khoa Công nghệ thông tin thay thế cho hình thức quản lý truyền thống đang […]

Đọc tiếp