Nghiên cứu hệ thống Azure Education phục vụ hoạt động dạy và học của Giảng viên và Sinh viên

Đề tài nghiên cứu sinh viên

Sinh viên thực hiện:

– Lê Sỹ Kiên, HTTT0119

– Trần Vũ Luân, HTTT0119

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Mục tiêu đề tài: 

Nghiên cứu công nghệ hỗ trợ của Microsoft Azure

Tìm hiểu được cách triển khai và sử dụng hệ thống Azure Education ứng dụng cho công việc nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Tìm hiểu được Azure Services Platform.

Thời gian thực hiện: 2021 – 2022

Tình trạng thực hiện: đã nghiệm thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *