Ứng dụng hỗ trợ quản lý đăng ký đồ án Hệ thống thông tin

Đề tài nghiên cứu sinh viên

Sinh viên thực hiện:

– Sử Thị Như Quỳnh, HTTT0119

– Bùi Thị Kim Thoa, HTTT0119

– Lê Anh Thư, HTTT0119

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Mục tiêu đề tài: 

Xây dựng ứng dụng web cho phép quản lý đồ án hệ thống thông tin với các chức năng chính:

– Xem, đăng ký đề tài và nộp báo cáo theo tuần/cuối kỳ (đối với sinh viên).

– Công bố đề tài, chấp thuận/từ chối đăng ký và công bố điểm với sinh viên (đối với giảng viên)

– Quản lý tài khoản, cập nhật danh sách sinh viên, báo cáo và thống kê (đối với quản trị).

Phạm vi nghiên cứu:

Người sử dụng bao gồm: sinh viên HTTT thực hiện đồ án, giảng viên hướng dẫn đồ án và người quản trị.

Phát triển ứng dụng web và triển khai thử nghiệm đối với các lớp HTTT 2019, 2020 có thực hiện đồ án trong năm học 2022 – 2023.

Thời gian thực hiện: 2022 – 2023

Tình trạng thực hiện: đang thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *