hợp-tác-bản-ghi-nhớ-thỏa-thuận-giữa-CTUT-va-international-university

Tổng hợp các bản ghi nhớ, thỏa ước khung của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với đối tác nước ngoài (giai đoạn 2015 – 2019)

Xem bảng bên dưới: Số TT Thỏa thuận quốc tếnhân danh cơ quản chủ quản phía Việt Nam với Cơ quan chủ quản của đối tác nước ngoài Đối tác nước ngoài(tên cơ quan, Tổ chức nước ngoài) Ngày ký Ngàyhiệu lực Tình trạng hiệu lực(Hết hiệu lực/đang hiệu lực) Thời hạn hiệu lực(Vô thời hạn/ […]

Đọc tiếp
Hợp tác quốc tế giữa CTUT và các trường đại học

Tổng hợp các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ với đối tác trong nước (giai đoạn 2015 – 2019)

Số TT Tên thỏa thuận Đối tác Ngày ký Ngàyhiệu lực Tình trạng hiệu lực(Hết hiệu lực/đang hiệu lực) Thời hạn hiệu lực(Vô thời hạn/ Thời hạn năm) 1 Bản thỏa ước hợp tác giữa Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Bạc Liêu giai đoạn 2015 – […]

Đọc tiếp
trường đại học khoa học ứng dụng quốc gia cao hùng

Hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ

Biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc gia Cao Hùng và Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Những hợp tác và trao đổi học thuật bao gồm, nhưng không giới hạn, các điều khoản sau: Trao đổi các học giả và nhà nghiên cứu. Phối […]

Đọc tiếp